Журнал “Учитель початкової школи” —
ваш маячок в освітньому просторі

“Учитель початкової школи” — науково-методичний журнал для всіх категорій працівників початкової ланки освіти: заступників директорів та вчителів, методистів відділів та управлінь (департаментів) освіти, педагогів-організаторів, психологів.

Видається з 2012 року за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Журнал “УПШ” висвітлює найцінніші досягнення сучасної науки та практики, акумулює кращий досвід педагогів, допомагає підвищити якість освітнього процесу в школах України.

На сторінках видання ви знайдете відповіді на актуальні питання: нові нормативні документи, методика роботи з малятами від авторів підручників, реалізація міжпредметних зв’язків, освітні проекти, інтегровані тижні, дні, уроки, поради щодо організації співпраці з батьками, позакласна робота і ще багато інших необхідних матеріалів на кожний день.

Редакційна колегія

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Гавриш Наталія Василівна, провідний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук.

Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, кандидат педагогічних наук.

Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору початкової освіти відділу загальної середньої освіти і підготовки вчителів, Інститут модернізації змісту освіти МОН України.

Коваль Людмила Вікторівна, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.

Кочерга Олександр Васильович, заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент.

Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст відділу дошкільної та початкової освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.

Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Савченко Олександра Яківна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Скворцова Світлана Олексіївна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.

Тименко Володимир Петрович, учений секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.