Тема номера — "Доробок освітян Запоріжжя"

Ми сильніші, коли працюємо разом. Єдиний освітній простір України складається з досвіду кожного. Ознайомившись з напрацюваннями колег, порівнявши їхні знахідки зі своїми, ми зможемо вибудувати місточки співпраці та дружби і підняти свою професійну діяльність на вищий якісний рівень.

Тож редакція журналу “Учитель початкової школи” вирішила дати кожному регіону України можливість представити свій творчий доробок на сторінках видання. Цей проект стартує з першого номера цього року, що присвячений надбанням освітян Запорізької області.

Увага! Сайт активно поповнюється матеріалами. Залиште адресу своєї електронної пошти, і ми повідомимо вас, коли на сайті з'являться нові публікації.

Email:    

У номері:

 • Урок ХХІ століття: обласний конкурс педагогічної майстерності
  Мета і завдання конкурсу. Порядок подання та розгляду матеріалів. Етапи проведення. Критерії оцінювання робіт
 • МИКОЛА КОРФ: роль ідей вченого у становленні початкової школи в Україні
  Основні принципи педагогічної системи. Як забезпечити школу кваліфікованими педагогічними працівниками. Корфівська трирічка: завдання, навчальні програми, предмети, навчально-методичне забезпечення (наукові праці, підручники тощо)
 • ВЕРБАЛЬНА ОЦІНКА як стимул до успіху
  Що таке вербальне оцінювання? Чим воно відрізняється від бального? Вимоги та основні прийоми оцінювання. Словник педагога: позитивні оцінні судження
 • УКРАЇНСЬКА МОВА: методика побудови системи вправ
  Особливості побудови системи вправ різних рівнів (рецептивного, репродуктивного, продуктивного). Обов’язкова умова їх ефективності. Диктант як особливий вид вправ. Приклади
 • КВЕСТ у навчанні молодших школярів
  Зміст і завдання, класифікація, умови забезпечення успішного перебігу. Алгоритм розроблення. Використання квестової технології на уроках з різних дисциплін (1–4-й класи)
 • “Джміль” 2015,  5, 6. Квест Сонячною системою (частина перша, частина друга) — пригодницька гра, що допомагає закріпити уявлення дітей про планети Сонячної системи
 • СКРАЙБІНГ — засіб візуалізації мислення
  Чим скрайбінг відрізняється від інших засобів унаочнення. Види та основні техніки. Етапи використання у роботі з дітьми. Алгоритм створення скрайб-презентацій
 • ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ: дослідницька діяльність
  Структура уроку-дослідження. Емограма: зміст і завдання, методика побудови
  • Як зрозуміти людські почуття?
   Урок-дослідження з літературного читання у 4-му класі. В. Кава “Добраніч, мамочко!”. Вчимо досліджувати емоційний стан дійових осіб за допомогою побудови емограми. Вдосконалюємо вміння учнів осмислено читати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки
 • МАТЕМАТИКА: розв’язування задач за допомогою графів
  Чому використання графів спрощує розв’язування сюжетних задач? Етапи ознайомлення з графами. Формування вміння читати граф-схему. Знаходження різних варіантів розв’язування задачі
 • ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО: система художньої діяльності “SOS”
  Зміст і особливості авторської системи “SOS”, її модель. Організація практичної діяльності за системою. Приклади розкриття мистецьких понять у словничках для різних класів. Алгоритм-опора аналізу твору образотворчого мистецтва (1-й клас)
 • БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ “Культура батьків — основа культури дітей”
  Як розповісти учням про правила спілкування у школі й удома. Пам’ятки для батьків “Виховання у дітей культури поведінки”, “Створення гармонійних взаємин у родині”. Анкети для батьків та дітей
 • Детальні розробки уроків та виховних годин
  • Шлях виходу з утруднення знайдемо, якщо ми точний алгоритм складемо
   Урок математики у 2-му класі. Порядок дій у виразах з дужками
  • “Хай буде мир на всій землі”, — дорослі мріють і малі
   Виховна година у 3-му класі. Розширюємо уявлення учнів про добро, відданість, мудрість
  • В далекі часи і краї гайнем по знання ми нові
   Урок літературного читання у 4-му класі. Ознайомлюємо учнів з твором Паоли Утевської “Гості з далеких берегів”. Вчимо розуміти, аналізувати науково-художній твір. Розширюємо знання дітей з історії винайдення паперу
 • Свята і розваги
  • Букварик стежкою нас вів від звуків перших до складів
   Родинне свято букваря

Увага! Сайт активно поповнюється матеріалами. Залиште адресу своєї електронної пошти, і ми повідомимо вас, коли на сайті з'являться нові публікації.

Email:    
Купити цей випуск