Журнал “Учитель початкової школи” —
надійний помічник педагога

“Учитель початкової школи” — науково-методичний журнал для всіх категорій працівників початкової ланки освіти: заступників директорів та вчителів, методистів відділів та управлінь (департаментів) освіти, педагогів-організаторів, психологів.

Видається з 2012 року за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Журнал “УПШ” висвітлює найцінніші досягнення сучасної науки та практики, акумулює кращий досвід педагогів, допомагає підвищити якість освітнього процесу в школах України.

На сторінках видання ви знайдете відповіді на актуальні запитання: нові нормативні документи, методики роботи з дітьми від авторів підручників, поради щодо реалізації міжпредметних зв’язків, освітні проєкти, розробки інтегрованих тижнів, днів та уроків, поради щодо організації співпраці з батьками, сценарії позакласних заходів і ще багато інших необхідних матеріалів на щодень.

З 2021 року журнал у друкованому вигляді не виходить.

Редакційна колегія

Андрусич Ніна Олексіївна, головна редакторка видавництва “Світич”.

Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.

Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту проблем виховання НАПН України.

Гаряча Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Древаль Галина Федорівна, відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі, Інститут модернізації змісту освіти МОН України.

Коваль Людмила Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.

Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Кочерга Олександр Васильович, кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Лотоцька Алевтина Вікторівна, головна спеціалістка відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН України.

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту психології НАПН України ім. Г. С. Костюка.

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головна наукова співробітниця відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професорка кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”.

Тименко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної освіти КДІДПМіД імені Михайла Бойчука.