Читайте безоплатно під час карантину — електронний журнал “УПШ”

Журнал “Учитель початкової школи” —
ваш маячок в освітньому просторі

“Учитель початкової школи” — науково-методичний журнал для всіх категорій працівників початкової ланки освіти: заступників директорів та вчителів, методистів відділів та управлінь (департаментів) освіти, педагогів-організаторів, психологів.

Видається з 2012 року за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Журнал “УПШ” висвітлює найцінніші досягнення сучасної науки та практики, акумулює кращий досвід педагогів, допомагає підвищити якість освітнього процесу в школах України.

На сторінках видання ви знайдете відповіді на актуальні питання: нові нормативні документи, методика роботи з малятами від авторів підручників, реалізація міжпредметних зв’язків, освітні проекти, інтегровані тижні, дні, уроки, поради щодо організації співпраці з батьками, позакласна робота і ще багато інших необхідних матеріалів на кожний день.

Редакційна колегія

Андрусич Ніна Олексіївна, головний редактор видавництва “Світич”.

Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.

Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України.

Гаряча Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору початкової освіти відділу загальної середньої освіти і підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти МОН України.

Коваль Людмила Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.

Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Кочерга Олександр Васильович, кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст відділу дошкільної та початкової освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту психології НАПН України ім. Г. С. Костюка.

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.

Тименко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, учений секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України.